Nedesco a.s.

agentura práce se zaměřením na sféru průmyslu a obslužné činnosti v poradenství

nedesco@seznam.cz →