Nedesco a.s.

agentura práce se zaměřením na sféru průmyslu a obslužné činnosti v poradenství

info@nedesco.cz